Gesta Danorum

Gesta Danorum, Danmarks krönika, av Saxo Grammaticus är ett praktverk uppdelat i 16 böcker som täcker tiden från innan Jesus födelse fram till 1200-talet. Saxo fick uppdraget att skriva en historia över det Danska folkets historia av sin herre, ärkebiskop Absalon. Som så många andra historieskrivare från den tiden fick han ta hjälp av det man visste om forntiden, det vill säga det vi idag skulle kalla för myter och legender.

De första åtta böckerna, som täcker den hedniska tiden, innehåller därför många nycklar till nordisk mytologi. Vissa av dem känns igen från andra källor, medan andra är helt unika för Saxo. Till exempel får vi fler detaljer kring Asa-Vanakriget, som bara nämns i förbigående i de båda Eddorna.

Detta verk finns i många översättningar. Minst tre Danska översättningar existerar, varav två är från 1800-talet och därför i Public Domain. Utöver dessa så finns det översättningar på engelska, tyska, franska och till och med japanska. Men inte på svenska.

Detta har jag tänkt åtgärda. Jag tänker översätta de första nio böckerna från Danska till svenska och ge ut dem, antingen genom self-publishing, eller om intresse finns hos något förlag så är jag villig att ge ut dem där. Men först vill jag ge Dig, käre läsare, möjlighet att följa med på resan här på Gesta Danorum.

Varför prenumerera?

Prenumerera för att få full tillgång till nyhetsbrevet och till Gesta Danorum. Du kommer aldrig att missa en uppdatering.

Du kommer också att stödja detta viktiga kulturhistoriska arbete, som sker helt på frivillig basis. Tanken är bara att detta skall täcka mina kostnader fram tills boken publiceras.

Delta i diskussionerna

Bli del i ett community runt boken tillsammans med andra som delar ditt intresse.

För att få veta mer om plattformen där detta nyhetsbrev publiceras, besök Substack.com.

Subscribe to Gesta Danorum

Gesta Danorum, danmarks krönika av Saxo Grammaticus på svenska

People

Amatörhistoriker, översättare och bloggare